Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Maatalous enemmän energiatalouteen – kunhan löydämme sopivan viljelykasvin, maatalous voi meilläkin kehittyä

Huoli luonnonpuun riittävyydestä ja luonnonmetsien hiilinieluista on tänään sitä luokkaa, että maatalouden tuottaman peltohakkeen kysynnälle tulee Pohjois-Pohjanmaalla tarve.

Sata vuotta sitten ei ollut fossiiliöljyllä käyviä autoja eikä maatiloilla traktoreita. Hevosilla kynnettiin, muokattiin, korjattiin ja kuljetettiin.

Energiansa hevoset saivat maatalouden pelloilta, heinänä tai kaurana. 1900-luvun alussa peltoalastamme 30 prosenttia tuotti hevosten rehuenergiaa. Se oli aidosti uusiutuvaa energiaa, mistä ei tullut haitallisia hiilidioksidipäästöjä.