Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Maa­nan­tain ko­ro­naan liit­ty­vä kuo­le­man­ta­paus ilmeni Kii­min­gin Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa – tar­tun­ta todettu lisäksi kah­del­la asuk­kaal­la sekä kol­mel­la työn­te­ki­jäl­lä

Oulun kaupunki tiedottaa, että maanantaina 16. marraskuuta ilmoitettu koronaan liittyvä kuolemantapaus on sattunut Jaarakartanon vanhusten palvelutalossa.

Kiimingissä sijaitsevan Jaarankartanon ympärivuorokautisen hoidon yksikössä havaittiin joukkoaltistuminen 8. marraskuuta, kun yhdellä työntekijällä todettiin oireeton koronatartunta. Sittemmin tartunta on todettu kolmella työntekijällä ja kolmella samassa yksikössä olevalla asukkaalla, joista yksi on menehtynyt.

Tällä hetkellä sairastuneiden lisäksi karanteenissa on yhdeksän työntekijää altistumisen seurauksena.

Jaarankartanossa on ollut tartunnan ilmenemisestä lähtien käytössä tehostetut turvatoimet. Työntekijät työskentelevät asukkaiden kanssa täydessä suojavarustuksessa ja välttävät yksiköiden välillä kiertoa. Yhteiset ruokailut ovat tauolla, yhteisiä tiloja käytetään rajoitetusti ja uusintatestauksia tehdään asukkaille herkästi ja vierailut ovat toistaiseksi rajoitettu.

Tiedotteen mukaan Jaarankartanon asukkaiden omaisia on pidetty asiassa ajan tasalla, ja he ovat suhtautuneet tilanteeseen ja rajoituksiin ymmärtäväisesti.