Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Li­min­gan kou­lu­ko­din joh­ta­ja: Vir­hei­tä on kor­jat­tu, ny­kyi­sin arki on rau­hal­lis­ta ja tur­val­lis­ta

"Yksittäisten työntekijöiden kohdalla on tapahtunut inhimillisiä virheitä", sanoo johtaja Teija Tuuliainen. Hän toivoo, että vaikeimmin oireilevien koulukotinuorten liikkumisvapautta voitaisiin tarvittaessa rajoittaa nykyistä kauemmin.

Limingan koulutuskeskuksessa on ryhdytty toimiin eduskunnan apulaisoikeusasiamies EOA:n Maija Sakslinin tuoreiden kanteluratkaisujen vuoksi.

Sakslin katsoi kahdessa päätöksessään, että koulukodissa on ollut lainvastaisia käytäntöjä. Siellä on esimerkiksi rajoitettu nuorten liikkumista lastensuojelulain vastaisesti.