Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lii­kut­ta­vat pal­ve­lut ovat yh­teis­kun­nan hy­vin­voin­nin ydin

Tutkijat Miia Länsitie ja Anna-Maiju Leinonen nostivat Kalevan mielipidekirjoituksessaan 13.3. liikkumattomuuteen liittyvät yhteiskunnalliset ongelmat esiin.

Tutkimusten mukaan ihmisen sosioekonominen asema ja terveydentila ovat yhteydessä toisiinsa. Konsulttiyhtiö FCG:n tekemistä laskelmista käy ilmi, että mikäli alimpaan tuloviidennekseen kuuluvat saataisiin huolehtimaan terveydestään keskimäärin yhtä hyvin kuin toiseksi alimpaan tuloviidennekseen kuuluvat, olisi mahdollista saada jopa 1,9 miljardin säästöt kahdessa vaalikaudessa!

Tulevalla vaalikaudella on tärkeää kohdentaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahat ennaltaehkäisevään työhön.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät