Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Lii­ku­tel­ta­van pop up -ham­mas­hoi­to­yk­si­kön käyttöä laa­jen­ne­taan Oulun kou­lu­lais­ten ham­mas­tar­ka­tuk­sis­sa

Oulu

Oulun kouluterveydenhuollossa aiotaan laajentaa alkaneena lukuvuonna liikuteltavan pop up -hammashoitoyksikön käyttöä.

– Ylikiimingissä ja Yli-Iissä hammastarkastukset on tehty pitkien välimatkojen vuoksi jo useamman vuoden kouluilla. Viime keväänä pop up -hammashoitoyksikköä pilotoitiin Ritaharjun alakoululla ja nyt kartoitamme, millä muilla Oulun kouluilla sitä voisi käyttää, palvelupäällikkö ja ylihammaslääkäri Päivi Harju kertoo.