Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Lap­sia­sia­val­tuu­tet­tu: Lasten tur­val­li­suus ei saa vaa­ran­tua kun­ta-alan lakon vuoksi

Kunta-alalla on käynnissä työtaistelu, joka vaikuttaa voimakkaasti lasten ja lapsiperheiden arkeen. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vetoaa lakon osapuoliin, jotta lakon haitat lapsille ja lapsiperheille olisivat mahdollisimman pienet.

Kunta-alalla on käynnissä työtaistelu, joka vaikuttaa voimakkaasti lasten ja lapsiperheiden arkeen. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen vetoaa lakon osapuoliin, jotta lakon haitat lapsille ja lapsiperheille olisivat mahdollisimman pienet.

Lakko-oikeus on tärkeä perusoikeus, mutta samalla valtuutettu muistuttaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen velvoitteista lapsen etuun, suojeluun ja huolenpitoon liittyen. Lasten turvallisuus ei saa vaarantua lakon vuoksi, kommentoi lapsiasiavaltuutettu.

Hän vetoaa lakon osapuoliin lasten puolesta ja nopean sovinnon löytämiseksi.

Kunta-alan työntekijöistä merkittävä osa työskentelee lasten parissa varhaiskasvatuksessa, sosiaalihuollossa, koulussa ja terveydenhuollossa. He vaikuttavat työllään suoraan lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Kahden vuoden ajan yhteiskuntaa koetellut korona-aika on tehnyt näkyväksi sen, kuinka riippuvaisia lapset ja lapsiperheet ovat kunta-alan palveluista. Se on myös näyttänyt, miten tärkeitä perheitä kannattelevat julkisten palvelujen rakenteet ovat.

– Lapsiperheitä kurittanut koronapandemia on aiheuttanut hoitovelan terveydenhoitoon, hoivavelan sosiaalihuoltoon ja takamatkan koulutukseen, toteaa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen tiedotteessa.

– Nyt kuntien palveluihin kohdistuu uusia vaatimuksia tuhansien Ukrainasta tulevien lasten arjen ja hyvinvoinnin järjestelemiseksi.