Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lapset mukaan pää­tök­sen­te­koon mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa

Pelastakaa Lapset ry on tehnyt suosituksensa kuntavaalitavoitteisiin. He tekevät yhteistyötä ehdolle asettuvien ja valittavien kuntapäättäjien kanssa. Kuuden kohdan lista on luotu, jotta kunnissa toimitaan johdonmukaisemmin lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Oulua sanotaan lapsiystävälliseksi kaupungiksi, mutta vieläkään lapsia ei osallisteta tarpeeksi usein päätöksentekoon, vaikka se teknisesti ei olisi edes vaativaa. Miksi ei? Lasta koskevaan päätöksentekoon täytyy kuitenkin miettiä, punnita, pohtia, jopa kuulla asiantuntijoita, että kuinka tämä tietty päätös nyt vaikuttaa lapseen tai nuoreen. Lapsia ja nuoria koskevilla päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset aikuisuuteen asti.