Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­ton ju­han­nuk­sen teh­tä­vä­mää­rä laski edel­lis­vuo­des­ta – ve­si­lii­ken­ne oli ajoit­tain erit­täin vil­kas­ta

Länsi-Suomen merivartiosto yhteistyökumppaneineen hoiti juhannuksena yhteensä 37 meripelastus- ja avustustehtävää ja tarjosi virka-apua muille viranomaisille yhteensä 22 kertaa.

Merivartiosto kiittelee tiedotteessaan, että hyvästä säästä huolimatta tehtävien yhteismäärä laski edellisvuoteen näin. Juhannuksena 2021 tehtävien yhteismäärä oli 49 + 32.

Vesiliikenne oli juhannuksena ajoittain erittäin vilkasta ja ihmisiä oli paljon myös mökeillä ja rannoilla.

Koko juhannuksen aikana suoritetuista meripelastustehtävistä kahdeksan luokiteltiin meripelastuksen hätätilanteiksi. Yksi näistä tapahtui Kalajoella, jossa perjantaina ankkuroidusta perämoottoriveneestä kadonnut kalastaja löytyi lauantaina hukkuneena.

Länsi-Suomen merivartioston mukaan huomattava osa meripelastus- ja avustustehtävistä johtui erilaisista teknisistä vioista. Vakavia meripelastustapahtumia ei alueella sattunut.

Vesiliikennevalvontaa suorittavat partiot tarkastivat juhannuksen aikana yhteensä 864 vesikulkuneuvoa. Huomautuksia annettiin 11 henkilölle ja maksullisia muistutuksia 30 henkilölle.

Puhallutuksia suoritettiin 665, joiden perusteella yhdeksää henkilöä epäillään vesiliikennejuopumuksesta.