Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Län­si-Poh­ja siirtyy le­viä­mis­vai­hee­seen: tar­tun­nan­jäl­ji­tys yli­kuor­mit­tu­nut, kaksi kertaa ro­ko­tet­tu­ja sai­ras­tu­nut ja ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia esi­te­tään

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä siirrytään koronaepidemiassa leviämisvaiheeseen.

Länsi-Pohjan alueellisen pandemiatyöryhmän mukaan epidemiatilanne on vaikeutunut alueella viime viikkoina nopeasti.