Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Laa­ni­laan tuleva Jun­nik­ka­lan saha yh­teis­työ­hön Oulun Ener­gian kanssa – puu­tuo­tan­non jät­tees­tä tuo­te­taan sähköä ja lämpöä

Oulun Energia on solminut yhteistyön Junnikkala Oy:n kanssa.

Oulun Laanilaan rakennettava Junnikkalan saha synnyttää tuotannon sivutuotteena hakkuutähteitä, purua ja kuorta yli sahan omien lämmitystarpeiden. Ylijääneet bioenergianlähteet hyödynnetään Oulun Energian sähkön ja lämmön tuotannossa.

Oulun Energia tiedottaa yhteistyön edistävän sen hiilineutraaliustavoitteita. Junnikkalan saha rakennetaan Oulun Energian biovoimalaitoksen ja ekovoimalaitoksen läheisyyteen.

– Sahatavaran tuotannon lisäys edistää hiilensidontaa, kun puussa oleva hiili sitoutuu rakennuksiin vuosikymmeniksi. Kotimaiseen puuhun perustuva polttoainehankinta myös antaa työtä maakuntaan ja parantaa huoltovarmuutta, tiedotteessa kerrotaan.

Oulun sahan investointi on suurin hanke Junnikkala Oy:n historiassa.

Junnikkalan saha käyttää vuosittain noin 700 000 kiintokuutiometriä tukkipuuta, jonka seurauksena syntyvien puusivutuotteiden ja tähteiden määrä vastaa noin 15 prosenttia Oulun Energian vuosittaisesta polttoainekäytöstä.

Lue lisää: Oulun uudelle sahalle isot odo­tuk­set – Laa­ni­laan lä­hi­vuo­si­na ra­ken­net­ta­van Jun­nik­ka­lan sahan kone- ja lai­te­han­kin­nat on jo tehty