Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Ky­syim­me, saa­vat­ko maa­han­muut­ta­jat Oulussa tar­peek­si ja oikeaa tietoa ko­ro­nas­ta: "Tie­dot­ta­mi­seen sat­sa­taan nyt kun­nol­la"

Oulun kaupunki järjesti torstaina 26. marraskuuta koronatilanteesta kokouksen yhdessä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa. Tulossa on myös kattava ja selkokielinen tietopaketti koronasta eri kieliryhmille.

Oulussa asuville eri maahanmuuttajayhteisöille ollaan tekemässä tietopakettia koronasta eri kielillä.
Oulussa asuville eri maahanmuuttajayhteisöille ollaan tekemässä tietopakettia koronasta eri kielillä.
Kuva: Toni Länkinen
Miten Oulun koronatilannetta koskeva kokous onnistui, monikulttuurikeskus Villa Victorin palveluesimies Antti Koistinen?

– Kaikki osanottajat vaikuttivat tyytyväisiltä. Teams-kokoukseen oli kutsuttu kaikki maahanmuuttajayhteisöjen, uskonnollisten yhteisöjen ja muiden ulkomaalaistaustaisien ryhmien edustajat.

– Kaupungin johdon lisäksi mukana oli virkamiehiä sote-palveluista, maahanmuuttajapalveluista, monikulttuurikeskuksesta ja maahanmuuton kanssa tekemisissä olevista järjestöistä. Pääroolissa tiedottamisessa oli lääkärikunta.