Tilaajille

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

15 prosenttia kyselyyn vastanneista näki yrityksensä puolen vuoden päästä konkurssiuhan alla ja 74 prosenttia näki yrityksensä tavoittelemassa kannattavuutta sopeutustoimien jälkeen.

Vain yhdeksän prosenttia Suomen matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä arvioi toimivansa kannattavasti puolen vuoden kuluttua.

Tieto käy ilmi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä. Valtaosalla yrityksistä käyttökate oli huhtikuussa romahtanut 80–100 prosenttia tavallisesta tasosta.