Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kysely: Ou­lu­lai­set pitävät vuok­rat­ta­via säh­kö­pot­ku­lau­to­ja pääosin po­si­tii­vi­se­na asiana, mutta pot­ku­lau­to­ja on liikaa ja ne ai­heut­ta­vat tur­vat­to­muu­den tun­net­ta lii­ken­tees­sä

Oulussa toimi viime kesänä useita eri sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä. Arkistokuva.
Oulussa toimi viime kesänä useita eri sähköpotkulautoja vuokraavia yrityksiä. Arkistokuva.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oululaiset suhtautuvat ristiriitaisesti sähköpotkulautoihin. Asia käy ilmi Oulun kaupungin toteuttamasta kyselystä.

Marraskuussa tehdyssä nettikyselyssä selvitettiin kaupunkilaisten mielipiteitä ja kokemuksia sähköpotkulaudoista.

Noin kaksi kolmasosaa eli suurin osa vastaajista piti mahdollisuutta sähköpotkulautailuun pääosin positiivisena asiana. Vuokrattavien sähköpotkulautojen määrä nähtiin kuitenkin liian suureksi.

Vastaajista 61 prosenttia ei ollut käyttänyt lainkaan potkulautoja viime vuoden aikana. 18 prosenttia oli käyttänyt sähköpotkulautoja useita kertoja ja seitsemällä prosentilla sähköpotkulaudat olivat kiinteä osa arkiliikkumista.

Yli puolet vastaajista kertoi, että sähköpotkulautailijoiden liikennekäyttäytyminen oli aiheuttanut turvattomuuden tunnetta liikenteessä vähintään kerran kuukaudessa. Lautailijat itse taas eivät juuri kokeneet turvattomuutta.

Vastaajat toivoivat, että kaupunki lisäisi sähköpotkulaudoille merkittyjen pysäköintipaikkojen määrää. Etenkin pyöräilijät kokivat huolimattomasti pysäköityjen potkulautojen aiheuttavan haittaa.

Kaupunki kertookin, että se on alkanut selvittää mahdollisuuksia sähköpotkulaudoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille. Muutenkin kyselyn tuloksia aiotaan hyödyntää liikenneturvallisuutta ja sen tunnetta parantavissa toimenpiteissä.

Kyselyyn vastasi yhteensä 1 486 vastaajaa.