Ihmiset: Kem­pe­le­läi­sen bus­si­kus­kin Veijo Saa­ri­kos­ken po­si­tii­vi­suus toi kutsun Linnan juhliin

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kuu­tos­tie­tä eh­do­te­taan jat­ket­ta­vak­si Ka­jaa­nis­ta Ouluun

Nykyinen valtatie 22 Oulusta Kajaaniin haluttaisiin muuttaa valtatie 6:n jatkeeksi. Kuva Paltamosta.
Nykyinen valtatie 22 Oulusta Kajaaniin haluttaisiin muuttaa valtatie 6:n jatkeeksi. Kuva Paltamosta.
Kuva: Matti Leinonen

Maakunnat, kunnat, kauppakamarit ja Tervan tie -yhdistys vaativat kannanotossaan maanteiden pääväylän valtatie 6:n jatkamista osana maanteiden runkoverkkoa Kajaanista Ouluun.

Valtatie 6 on itärajan suuntainen päätieyhteys Helsingistä Kouvolan, Lappeenrannan, Imatran ja Joensuun kautta Kajaaniin.

Esitetty muutos tarkoittaisi valtatien 22 Oulu–Kajaani tienumeroinnin muuttamista ja yhteysvälin lisäämistä liikenne- ja viestintäministeriön pääväyläasetukseen.

Kannanoton mukaan Oulun ja Kajaanin välinen valtatie on Pohjois-Suomen tärkein itä-länsi-suuntainen liikenneväylä muun muassa länsirannikon satamien ja itäisen Suomen välillä. Muuttunut geopoliittinen tilanne sekä huoltovarmuuden, liikennejärjestelmän toimintavarmuuden ja yritysten kilpailukyvyn korostuminen ovat lisänneet poikittaisyhteyksien merkittävyyttä ja tärkeyttä osana maan liikennejärjestelmää.

Tämä yhteys myös liittäisi itäisimmän Suomen strategiselta merkitykseltään tärkeisiin Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan kautta kulkeviin maa- ja valtameriyhteyksiin.

Yhteinen kannanotto on osoitettu liikenne- ja viestintäministeriölle ja Väylävirastolle sekä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelle ja pääjohtaja Kari Wihlmanille.