Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kuusamo suo­sit­te­lee kau­pun­gin työn­te­ki­jöil­le etä­töi­tä, taus­tal­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­tar­tun­nois­sa ha­vait­tu hie­noi­nen nousu

Kuusamon kaupungin työntekijät siirtyvät mahdollisuuksien mukaan etätöihin, tiedottaa Kuusamon kaupunki. 

Kaupungin mukaan etätyösuosituksella halutaan estää vähentää altistumisia koronavirukselle sekä hidastaa epidemian leviämistä. 

Kaupunki perustelee ratkaisua sillä, että Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanteessa on havaittu nousua. Kuusamon tilanne on kuitenkin kaupungin mukaan edelleen rauhallinen. 

Suositus etätyöstä astuu voimaan heti perjantaina 4. syyskuuta.