Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Kuntien il­mas­to­pääs­töt vä­he­ni­vät 7,4 pro­sent­tia vuonna 2020 – Oulussa 20 pro­sen­tin pudotus ko­ko­nais­pääs­töis­sä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ennakkotietolaskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 7,4 prosenttia vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna, kerrotaan SYKE:n tiedotteessa.

Oulussa kokonaispäästöt laskivat ennakkotietojen mukaan noin 20 ja asukaskohtaiset päästöt noin 32 prosenttia. Koko Pohjois–Pohjanmaalla kokonaispäästöt laskivat noin 17 ja asukaskohtaisesti noin 23 prosenttia.

Kainuussa kokonaispäästöt laskivat noin 20 ja asukaskohtaisesti noin 10 prosenttia. Lapissa luvut laskivat vastaavasti noin 18 ja noin 14 prosenttia.

Asukaskohtaiset päästöt laskivat kaikissa maakunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Ennakkotietojen mukaan asukaskohtaiset päästöt ovat pienimmät eteläisissä maakunnissa edellisen vuoden tavoin.

Suurin pudotus tapahtui sähkön käytön päästöissä, 20,3 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan päästöt vähenivät kunnissa myös muilla sektoreilla. Myös tieliikenteen päästöt laskivat lähes kaikissa kunnissa.