Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Kui­vas­jär­ven asuk­kaat ve­toa­vat nuo­ri­so­ti­lo­jen saa­mi­sek­si Oulun si­vis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nal­ta

Kaupunki vastaa, että toimintaa luvassa, mutta tiloille ei ole resusseja ainakaan tässä vaiheessa.

Kuivasjärvellä, Oinaansuolla ja Jylkynkankaalla asuvat kuntalaiset ovat tehneet vetoomuksen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalle koskien nuorisotalon tarvetta kyseisellä alueella. Vetoomuksen allekirjoitti 403 kuntalaista.

Sen mukaan Kuivasjärven alueella asuu 883 iältään 7–18-vuotiasta lasta ja nuorta sekä 370 iältään 0–6-vuotiasta lasta ja nuorta. Vetoajien mielestä lähialueen palvelut kuitenkin puuttuvat. Nuorisotiloja löytyy monilta muilta asuinalueilta, joissa asuu vähemmän lapsia ja nuoria kuin Kuivasjärven alueella.

Lautakunta vastasi vetoomukseen keskiviikkona, että mainituilla alueilla järjestetään perusopetus- ja nuorisopalvelujen toimintaa tänä lukuvuonna, mutta ensi vuoden talousarvioesitys ei sisällä henkilö- tai tilaresurssin lisäystä. Henkilöstöresurssia laajempaa toimintaa pyritään lisäämään haettavan hankerahoituksen avulla, kun sopiva rahoitus avautuu.

Lisäksi sivistys- ja kulttuurilautakunta esitti huolensa nuorisopalveluiden toiminnan riittävyydestä ja päätti, että aloitetaan selvitys palveluiden tilanteesta, jotta palvelun tarpeen kannalta riittävään kokonaisratkaisuun voidaan ryhtyä kevään 2023 aikana.

Vetoomuksessa sanotaan, että nuorisotilatoiminta toisi helpotusta myös pienten koululaisten pitkiin koulun jälkeisiin yksinoloihin. Allekirjoittaneet pyytävät kaupunkia tekemään perusteellisen palveluntarpeen arvioinnin ja selonteon nuorisopalveluiden järjestämisestä alueen olemassa oleviin rakenteisiin, kuten Kuivasjärven ja Pöllökankaan kouluihin.

Nuorisotilojen puuttuminen on saanut Kuivasjärven alueen väen tekemään vetoomuksen Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalle. Kuvassa nuoriso viettää aikaansa kesäloman alkajaisiksi Oulun Kiikelissä.
Nuorisotilojen puuttuminen on saanut Kuivasjärven alueen väen tekemään vetoomuksen Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnalle.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.