KS: Pal­ta­moon suun­ni­tel­lun Kai­Cel­lin sel­lu­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta jätetty kym­me­nen va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

Sellutehdashankkeelle myönnettiin ympäristö- ja vesitalouslupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta heinäkuun puolivälissä.

Paltamoon suunnitteilla olevan KaiCell Fibers Oy:n sellutehtaan ympäristöluvasta on jätetty määräajassa kaikkiaan kymmenen valitusta.

Asiasta kertoo Kainuun Sanomat.

Sellutehdashankkeelle myönnettiin ympäristö- ja vesitalouslupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta heinäkuun puolivälissä.

Kainuun Sanomien mukaan yksi valituksen tehneistä on Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiriin kuuluva paikallisyhdistys Paltamon luonto ry.

Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Hyyryläinen sanoo lehdessä, että yksi suurista huolenaiheista tehdashankkeeseen liittyen on vaikutusalueella olevien vesistöjen suolapitoisuuden voimakas nousu sekä sen vaikutus eliöstöön.

Paltamon sellutehtaan purkuputki laskisi vesistöpäästöt Paltaselälle, joka on yksi Oulujärven kolmesta selästä.