Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

KRP: Esi­tut­kin­nas­sa poik­keuk­sel­li­sen suuri lait­to­mien jä­te­kaup­po­jen ko­ko­nai­suus –kolme ta­paus­ta, joihin liittyy yh­teen­sä seit­se­män yhtiötä

Keskusrikospoliisin mukaan ympäristölle vaarallisen jätteen laiton kauppa on kasvussa ja maailmanlaajuisesti siinä liikkuu yhtä paljon rahaa kuin huumeiden salakuljetuksessa.

Keskusrikospoliisi on tutkinut poikkeuksellisen laajaa ja kansainvälistä ympäristörikoskokonaisuutta vuoden 2020 alusta lähtien.

Kokonaisuus koostuu yhteensä kolmesta epäillystä törkeästä ympäristön turmelemisesta, joihin liittyy osittain samat epäillyt. Epäiltyjä on tällä hetkellä kuusi ja asiakokonaisuuteen liittyy seitsemän yhtiötä. Epäillyt ovat sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.

Kokonaisuus alkoi selvitä kun Suomen ympäristökeskus SYKE sai syksyllä 2019 Viron viranomaisilta tiedon Tallinnassa pysäytetystä jätekuormasta. Kuorman piti sisältää rakennus- ja purkujätettä,  mutta sisälsikin mekaanisessa käsittelyssä syntyvää hienojakoista alitetta, jota ei voida hyödyntää kierrättämällä samaan tapaan.

Selvisi, että yrittäjä ehti toukokuun ja lokakuun välillä vuonna 2019 viedä väärällä luvalla 70 erää eli noin 1700 tonnia alitetta Viroon ennen kiinni jäämistään.

SYKE teki asiasta tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille, ja asiaa tutkittiin epäiltynä törkeänä ympäristön turmelemisena. Epäillyt olivat vieneet Viroon alitteen lisäksi yli 860 tonnia muuntajaöljyä.

Kokonaisuuden toinen tapaus liittyy toiminnanharjoittajaan jonka epäillään vieneen vuonna 2018 yhteensä 2600 tonnia vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua jäteöljyä Viroon ilman jätesiirtolupaa.

Kolmas epäilty törkeä ympäristön turmeleminen koskee erään suomalaisen yhtiön sisäisessä tarkastuksessa tehtyä havaintoa, jonka mukaan heille oli vuoden 2020 keväällä tuotu jäteöljyä Virosta ilman lupaa. Esitutkinnassa epäillään että Virosta tuotiin Suomeen yhteensä 26 kuormallista, eli noin 6700 tonnia jätettä. Havainnon tehnyttä yhtiötä ei epäillä rikoksesta.

Keskusrikospoliisin mukaan jäterikollisuus on yksi merkittävimmistä ympäristörikollisuuden uhkakuvista Suomessa. Maailmanlaajuisesti laittoman jätekaupan tuotot arvioidaan yhtä suuriksi kuin huumausaineiden salakuljetuksella saatavat tuotot.

– Keski-Euroopassa rajat ylittävä jätteiden kuljetus ja "dumppaus" ovat vakavaa ja osittain järjestäytyneen rikollisuuden harjoittamaa toimintaa, jossa tavoitellaan suuria rikoshyötyjä, sanoo ympäristörikoskoordinaattori, rikoskomisario Riku Lindqvist Keskusrikospoliisista.

– Paljastettujen laittomien jätevientitapausten valossa voidaan päätellä Suomen olevan osana Keski-Euroopan rikosilmiötä.