Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaupat: Tans­ka­lais­ket­ju avaa uuden liik­keen Oulun kes­kus­taan

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kou­lu­tuk­sen pe­rus­tus pettää – Opet­ta­jil­le on an­net­ta­va mah­dol­li­suus kes­kit­tyä pe­rus­tai­to­jen opet­ta­mi­seen

Talon tai yleensä kaikkien rakentaminen alkaa perustusten teosta. Perustuksesta pitää tehdä niin luja, että se kestää koko käyttöiän, koska sitä on mahdoton korjata jäljestäpäin. Ihminen tarvitsee myös perustan, jolle elämä rakentuu.

Pieni vauva tarvitsee hoivaa, jota se pääsääntöisesti saa vanhemmilta. Leikki-iässä lapsi tarvitsee kavereita, joiden kanssa vuorovaikutustaidot saavat vertaistukea. Koulun tehtävä on antaa lapselle perustiedot ja -taidot, siksi koulua kutsutaankin peruskouluksi. Ihmiselle keskeisimmät perustaidot ovat puhuminen, lukeminen, laskeminen ja kirjoittaminen.

Edellä mainittuja voisi kutsua vaikka henkisiksi taidoiksi, joiden lisäksi tarvitaan myös fyysisiä taitoja, kuten kävely, juoksu, hiihto ynnä muut vastaavat liikuntamuodot, unohtamatta käden taitoja.

Seuraavassa voimassa olevan opetussuunnitelman keskeiset asiat:

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet ovat:

– ajattelu ja oppimaan oppiminen

– kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

– itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

– monilukutaito

– tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

– työelämätaidot ja yrittäjyys

– osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.