Ko­ti­hä­ly­tys­ten ja huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten määrät kas­voi­vat huo­mat­ta­vas­ti ko­ro­na­ke­vään aikana Lapissa – Ri­kos­ten sel­vi­tys­as­te parani

Lapin poliisilaitoksen valvonta- ja hälytyssektorin johtaja Rauno Pätsi olettaa, että kasvaneiden kotihälytysten takana on ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten paineiden kasvaminen korona-aikaan.
Lapin poliisilaitoksen valvonta- ja hälytyssektorin johtaja Rauno Pätsi olettaa, että kasvaneiden kotihälytysten takana on ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten paineiden kasvaminen korona-aikaan.
Kuva: Anna Muotka

Poliisin kotihälytystehtävien määrä kasvoi kevään aikana yli neljänneksellä Lapissa. Tehtäviä oli 404 enemmän edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna.

Lapin poliisilaitoksen valvonta- ja hälytystoimintasektorin johtaja, ylikomisario Rauno Pätsi olettaa, että kasvaneiden kotihälytysten takana on ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten paineiden kasvaminen korona-aikaan.

Kiireellisimmät tehtävät vähenivät

Alkuvuoden aikana poliisi hoiti hälytystehtäviä yhteensä yli 22 000 kappaletta. A-kiireellisyysluokan tehtävät laskivat lähes 20 prosentilla. Kiireellisten tehtävien määrän laskun seittää ainakin osittain poliisin mukaan se, että koronarajoitusten aikana ihmiset pysyivät kodeissaan, eikä ravintoloiden sulkemisaikaan tavallisesti liittyviä niin sanottuja nakkikoppiriitoja tai asiakkaiden välisiä nujakointeja ollut mahdollista muodostua.

Liikennerikoksissa selkeä nousu

Liikennerikosten kokonaismäärä nousi Lapissa noin 32 prosentilla. Niitä kirjattiin alkuvuoden aikana 2 855 kappaletta. Liikennerikoksia ovat muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja rattijuopumukset.

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset nousivat lähes 56 prosentilla ja rattijuopumusten määrä lisääntyi lähes 45 prosenttiyksikköä. Rattijuopumuksia kirjattiin 579 kappaletta.

Pätsin mukaan rattijuopumusten määrään vaikuttivat lisääntynyt liikennevalvonta sekä niin sanottujen huumerattien lisääntyminen.

–Valtakunnallisen trendin mukaan huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajavat kuljettajat saattavat jäädä Lapissakin kiinni useamman kerran saman päivän aikana, hän sanoo.

Sen sijaan puhallustestin viisari värähtää pelkästään alkoholin johdosta aiempaa harvemmin verrattuna huumaantuneena ajaneisiin.

Nuoret ajaneet suuria ylinopeuksia

Nuorten kuljettajien liikenneasenne huolettaa Pätsiä. Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten takana on lähes poikkeuksetta ollut nuoria kuljettajia.

Kevään aikana on jäänyt kiinni useampi, jopa 200 kilometriä tunnissa kaahannut kuljettaja.

Luvut osoittavat, että poliisi valvoo liikennettä, vaikka liikennepoliisit Meri-Lapista ja Rovaniemeltä ovatkin avustaneet Rajavartiolaitosta sisärajavalvonnassa Torniossa jo usean kuukauden ajan.

Huumausainerikokset kasvoivat huimasti

Huumausainerikosten määrä kasvoi 348  kappaleella. Se on 75,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin aiemman vuoden vastaavana ajankohtana.

Alkuvuonna huumausainerikoksia käsiteltiin Lapissa 809 kappaletta. Näistä törkeäksi luokiteltuja rikoksia oli yhteensä 13. Rikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Jukka Haataja toteaa, että Lapin poliisilaitos on panostanut huumausainerikostutkinnan kenttävalvontaan vuosien 2019 ja 2020 aikana henkilöresursseja aiempaa enemmän. Se näkyy myös kohonneina lukuina tilastoissa.

Piilopalvelu Silkkitien purkautuminen on tuonut työtä myös Lapin poliisilaitoksen huumetutkijoille.
Piilopalvelu Silkkitien purkautuminen on tuonut työtä myös Lapin poliisilaitoksen huumetutkijoille.

Huumausainerikokset ovat Haatajan mukaan niin sanottua piilorikollisuutta. Kun valvontaan lisätään resursseja, paljastuu usein rikostutkinnan yhteydessä toisiinsa liittyviä muita laajoja kokonaisuuksia, jotka tuovat päivänvaloon uusia huumausainerikoksia.

Luvut selittyvät myös suljetussa verkossa tapahtuneen huumausaineiden myyntivyyhdin eli niin kutsutun Silkkitien purkautumisella, joka on tuonut osansa myös Lapin poliisilaitoksen huumetutkijoille.

Väkivaltarikoksia vähemmän

Poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrä laski 50 rikoksella. Rikosten kokonaismäärä oli 521 rikosta.

Pahoinpitelyjä tehtiin 493. Erityisesti pahoinpitelyt yleisillä paikoilla vähenivät 27,7 prosenttiyksikköä, mutta vastaavasti yksityisellä paikalla tehtyjen pahoinpitelyjen määrä kasvoi muutamalla tapauksella.

Jukka Haatajan mukaan väkivaltarikosten laskua selittää se, kun ravintolat ovat olleet kiinni, eikä muitakaan yleisötapahtumia ole kevään aikana järjestetty.

Rikosten selvitysaste parani

Poliisin tutkimien rikosten selvitysaste parani edellisvuodesta. Tutkinta-aika, poislukien liikennerikosten osuus, oli alkuvuonna keskimäärin 165 vuorokautta.

Kaikkien rikosten tutkinta-aika yhteensä oli edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lähes sama.

Omaisuusrikosten tutkinta-aika heikkeni seitsemällä vuorokaudella ollen 174 vuorokautta. Väkivaltarikosten tutkinta-aika piteni viidellä vuorokaudella 216 vuorokauteen.

Toimintavalmiusajoissa parannusta

Alkuvuoden aikana poliisi ehti A-kiireellisyysluokan tehtäville keskimäärin 12,2 minuutissa. Se tarkoittaa lähes seitsemän prosentin parantumista. A+B-kiireellisluokan tehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika parani myös.

Toimintavalmiusaika tarkoittaa aikaa, joka ensimmäiseltä poliisipartiolta kuluu hälytyksestä tehtäväpaikalle saapumiseen.