Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neen leik­kaus­ta tulisi siirtää mo­nin­ker­tai­sen kuo­le­man­ris­kin vuoksi – Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat osal­lis­tui­vat suur­tut­ki­muk­seen

CovidSurg Collaborative -tutkimusryhmä keräsi lokakuussa 2020 kuukauden ajan tietoja yli 15 000 kirurgilta ja 140 727 potilaalta. Kyseessä on yksi maailman suurimmista ja laajimmista kirurgian alan tutkimuksista.

Kansainvälinen suurtutkimus suosittelee, että koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden leikkauksia siirrettäisiin ainakin seitsemällä viikolla ensimmäisestä positiivisesta testituloksesta infektion aiheuttaman moninkertaisen kuolemanriskin vuoksi. Kuvituskuva.
Kansainvälinen suurtutkimus suosittelee, että koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden leikkauksia siirrettäisiin ainakin seitsemällä viikolla ensimmäisestä positiivisesta testituloksesta infektion aiheuttaman moninkertaisen kuolemanriskin vuoksi. Kuvituskuva.
Kuva: Tiina Wallin

Positiivisen koronavirustestituloksen saaneen potilaan leikkaushoitoa tulisi siirtää seitsemällä viikolla, suosittelee juuri julkaistu maailmanlaajuinen tutkimus, johon osallistui tutkijoita Oulun yliopistosta.

Tutkimuksessa havaittiin, että jos positiivisen koronatestituloksen saanut potilas leikattiin kuuden viikon kuluessa ensimmäisestä Covid-19-testituloksesta tämän kuoleman riski oli yli kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin vähintään seitsemän viikon viivästyttämiseen. Tutkimuksen ensisijainen tarkastelukohde oli potilaiden kuolleisuus 30 päivän kuluessa leikkauksesta.

– Olemme vakuuttuneita siitä, että leikkauksen siirtäminen ensimmäisen positiivisen testituloksen perusteella vähintään seitsemän viikon päähän, tai kunnes oireet helpottuvat, on järkevää lähes kaikissa tilanteissa, CovidSurg Collaborativen Suomen päätutkija Joonas Kauppila Oulun yliopistosta kommentoi.

Kauppila korostaa, että päivystys- ja hätäleikkauksia ei useimmiten voida kuitenkaan siirtää. Lisäksi joidenkin syöpäleikkausten siirtäminen voi sisältää riskejä, mutta nämä riskit tulisi punnita yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti yhdessä potilaan kanssa.

Kuolleisuus korkeaa potilailla, joilla oireet jatkuivat vielä seitsemän viikon jälkeen

Potilaiden, joilla ei ollut koronavirusinfektiota, vakioitu kuolleisuus 30 päivän kuluessa leikkauksesta oli 1,5 prosenttia. Kahden viikon tai 3–4 viikon kuluttua koronavirusinfektion toteamisesta leikatuilla kuolleisuus oli 4,0 prosenttia ja 5–6 viikon sisällä leikatuilla 3,6 prosenttia.

Leikattavien koronaviruspotilaiden kuolleisuus laski tutkimuksen mukaan normaalitasolle 1,5 prosenttiin 7–8 viikon päästä ensimmäisestä infektiosta.

Arvostetussa Anaesthesia-lehdessä julkaistussa artikkelissa tutkijat totesivat kuolleisuuden olevan korkea myös potilailla, joilla oli edelleen koronavirusinfektion oireita leikkauksen aikaan. Näiden potilaiden kuolleisuus oli kuusi prosenttia.

Birminghamin yliopiston tutkijoiden vetämässä CovidSurg Collaborative -tutkimusryhmä keräsi lokakuussa 2020 kuukauden ajan tietoja yli 15 000 kirurgilta ja 140 727 potilaalta. Tutkimukseen osallistui 1 674 sairaalaa yhteensä 116 maassa, mukaan lukien Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Brasilia, Intia ja Kiina.

Oulun yliopisto kertoo tiedotteessaan, että kyseessä on yksi maailman suurimmista ja laajimmista kirurgian alan tutkimuksista.

Aiempien tutkimusten perusteella on tiedetty, että leikkaushoitoa tulisi siirtää koronavirusinfektion aikana huomattavan korkean kuoleman- ja keuhkovaurioriskin vuoksi. Tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa tietoa siitä, milloin leikkaukset ovat jälleen turvallisia.