Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Essee
Tilaajille

Kor­kein­ta mo­raa­lia on vastata itse teois­taan – "De­mok­ra­tian par­hai­ta puolia onkin se, että ke­nel­lä­kään ei ole niin paljoa valtaa, että voisi va­pau­tua ko­ko­naan vas­tuus­taan"

Mikä on ihmisen vastuu? Kysymys on ajankohtainen aina, mutta juuri nyt, kun pahuus on saanut taas vallan ja sota riehuu, se on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Olemme lukeneet historiasta, kuinka sota puhkesi niiden ja niiden valtioiden välillä. Kuulemme uutisista, kuinka sota tapaa ihmisiä ja tuhoaa sitä, mikä on ihmiselle tarpeellista.