Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Kor­kea­kou­luil­le yh­tei­nen ohje etä­tent­tien val­von­nas­ta – ke­vääl­lä Oulun yli­opis­ton etä­ten­tis­tä po­lii­sil­le tehty il­moi­tus ei joh­ta­nut esi­tut­kin­taan

Korkeakoulut ovat laatineet yhteisen ohjeen etätenttien valvonnasta. Asiasta tiedottavan Oulun yliopiston mukaan tenttitilanteisiin liittyvästä etävalvonnasta on käyty keskustelua myös julkisuudessa.

Toukokuussa Yle uutisoi, että Oulun yliopiston etätenttien kameravalvonta oli johtanut poliisitutkintaan, kun opiskelija oli tehnyt ilmoituksen etäkokeen valvonnasta. Asia oli tuolloin esiselvitysvaiheessa.

Yliopiston tiedotteessa todetaan, että Oulun poliisilaitos teki lokakuussa päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä.

Uusi ohjeluonnos kertoo, mitä vaatimuksia yleinen tietosuoja-asetus GDPR asettaa etäopetukseen ja etävalvontaa.

– Olennaista on, miten opiskelijan oikeuksia ja henkilötietoja turvataan, Oulun yliopiston koulutuspalveluiden johtaja ja valtakunnallisen työryhmän puheenjohtaja Vesa-Matti Sarenius kertoo.

Korkeakoulut voivat tehdä omat tarkennetut ohjeensa luonnoksen perusteella. Tiedotteessa todetaan, että Oulun yliopistossa opintosuoritusten arvioinnissa suositellaan ensisijaisesti muita menetelmiä kuin etävalvottua etätenttiä. Yliopiston mukaan etävalvotulle tentille on aina järjestettävä vaihtoehto.

Yliopiston mukaan etätenttien videovalvonta on sallittua yliopiston linjausten mukaisesti määrätyllä ohjelmistolla.