Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Kon­kurs­siin ha­keu­tu­nut Oulun Tak­si­pal­ve­lut lii­ken­nöi enää kaksi viikkoa – kau­pun­gin mukaan so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­syyt ovat pai­na­via

Liikennöinti jatkuu enää vain kuljettajien irtisanomisajan verran. Alun perin ajoja piti kestää elokuulle asti kunnes uudet toimijat ottavat linjat haltuun.

Oulun joukkoliikentessä ajavat autot ovat olleet viime vuosina pinkin, oranssin ja valkoisen kirjavia riippumatta siitä, mikä yhtiö niitä liikennöi. Teksti OTP on kertonut liikennöijäyhtiöstä. Piakkoin OTP:n onnikat poistuvat liikenteestä.
Oulun joukkoliikentessä ajavat autot ovat olleet viime vuosina pinkin, oranssin ja valkoisen kirjavia riippumatta siitä, mikä yhtiö niitä liikennöi. Teksti OTP on kertonut liikennöijäyhtiöstä. Piakkoin OTP:n onnikat poistuvat liikenteestä.
Kuva: Sami Aspelund

Oulun linja-autoliikenteestä suurta osaa hoitanut Oulun Taksipalvelut OY jätti maanantaina konkurssihakemuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen ja asetettiin tiistaina konkurssiin. Syyksi yhtiö perustelee sen, että se on maksukyvytön ja ylivelkainen.

Oulun joukkoliikenne sanoi irti kaupungin ja OTP:n välisen liikennöintisopimuksen, mikä mainitaan hakemuksessa myös yhdeksi konkurssin syyksi.

OTP:n suurimmat velkojat ovat Finnvera, Säästöpankki Optia ja Oy Teboil AB. Velkoja on yhtiöllä on yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

OTP:n oli määrä sopimuksen purun jälkeen tuottaa joukkoliikennepalvelut 9. elokuuta saakka. Sen jälkeen liikennöinti piti hoitaa 10. elokuuta lähtien väliaikaisilla liikennöintisopimuksilla.

OTP:n kuljettajilla on kahden viikon irtisanomisaika. Sen verran tästä hetkestä lähtien yhtiö pystyy hoitamaan velvoitettaan. Pesänhoitajana juuri aloittanut Jari Karhinen arvioi, että yhtiö voisi ajaa linjoja jonkin verran sitä pidempään. Hän uskoo, että kahta viikkoa kauempaa yhtiön ei ole mielekästä jatkaa.

Kaupungin joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho sanoi tiistaina, että hänelle ei ollut vielä tullut minkäänlaista viestiä asiasta yhtiön toimitusjohtajalta.

Väliaikaiset sopimusliikennöitsijät ovat Revon Turistiliikenne Oy, (linjat 52, 53, 54, 56 ja 57), Oubus Oy (7 ja 10) ja Koiviston Auto Oy eli Koskilinjat (linjat 1, 2, 2N, 3, 5, 5N, 11, 14, 18 ja 58).  Sopimukset ovat voimassa kaksi vuotta, minkä jälkeen liikennöinti kilpailutetaan pidemmälle sopimusjaksolle.

Sopimuksen irtisanomisen syyksi kaupunki katsoo OTP:n toistuvat ja jatkuvat laiminlyönnit sekä sopimusrikkomukset joukkoliikenteen hoidossa. Ne ovat liittyneet suureksi osaksi kalustoon.

Väliahon mukaan hankintasopimuksessa ovat olleet tietyt vaatimukset OTP:n joukkoliikenteessä käyttämälle kalustolle. Vaatimuksia ei ole noudatettu.

– Esimerkiksi vaadittu paikkamäärä ei ole täyttynyt. Autoissa on ollut myös vähemmän ovia kuin olisi ollut vaatimus, mainitsee Väliaho esimerkkejä.

Myös lainvastaisuuksia

Kaupungin mielestä vaatimusten noudattamatta jättäminen on oleellisesti heikentänyt kuntalaisten saamaa joukkoliikennepalvelua. OTP on esimerkiksi ajanut 50-paikkaisella autolla linjoja, joille on sopimuksessa määritelty 90-paikkainen auto. Sen seurauksena matkustajia on jäänyt pysäkille vaille kyytiä.

Lisäksi kaupungin mukaan autoissa on ollut hajuhaittoja, ongelmia lämmityksessä ja autot ovat olleet siivoamattomia tai pesemättömiä.

OTP:n tekemät sopimusrikkomukset ovat olleet kaupungin mukaan osin jopa lainvastaisia. Hankintalain mukaan sopimuskumppanin asetusten ja lakien vastainen toiminta sekä oleellinen sopimuksen vastainen toiminta ovat perusteita sopimuksen purulle.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskäynnit paljastivat OTP:n toiminnassa kymmeniä vakavia puutteita lakien, asetusten ja työehtosopimuksen noudattamisessa.

Työsuojelutarkastuksissa on lisäksi käynyt ilmi, että yhtiö ei ole noudattanut ajopiirturiasetusta.

– Perusteet tälle sopimuksen irtisanomiselle ovat. Tällaisia sopimuksia ei lähdetä helpoin perustein purkamaan, Väliaho korostaa.

OTP on saanut sanktioita eli rikemaksuja, kun sopimukset eivät ole toteutuneet. Ne on peritty OTP:n saamiksi tarkoitetuista liikennöintisopimuskorvauksista, eli ne kaupunki on saanut.

Silti Väliahon mukaan kaupungille on tullut rahallisia tappioita liikennöijän sopimuksen vastaisesta toiminnasta.

– Käytännössä olemme maksaneet palveluista täyden hinnan rikemaksut pois lukien, mutta emme ole saaneet sitä palvelua mitä olemme tilanneet. Yhtiön toiminta on työllistänyt Oulun joukkoliikenteen henkilökuntaa sen verran, että ne voidaan katsoa ylimääräisiksi kustannuksiksi.

Viime tammi-helmikuussa OTP joutui hankauksiin kaupungin kanssa, koska siltä jäi suuri määrä vuoroja ajamatta monen kuljettajan koronaan sairastumisen takia.

Linja-autoyhtiö OTP hakeutui konkurssiin osin velkojen, osin sopimuksen irtisanomisen takia.
Linja-autoyhtiö OTP hakeutui konkurssiin osin velkojen, osin sopimuksen irtisanomisen takia.
Kuva: Sami Aspelund

– Sitä kesti parisen viikkoa, ja se tapahtui vain koronan takia. Asia käsiteltiin erikseen, eikä liity tähän sopimuksen irtisanomiseen, Väliaho huomauttaa.

Kaluston rikkimenon takia OTP on kuitenkin joutunut jättämään vuoroja ajamatta sopimuskauden aikana eikä ole aina ilmoittanut niistä. Kaupungin mukaan kolmella muulla liikennöitsijälle ei ole ollut kalustorikkeitä.

Väliahon mukaan OTP on saanut kilpailuetua siitä, että se on hoitanut velvoitteensa huonommin kuin muut, mikä vääristää kilpailua.

Muhoslaisen Revon Turistiliikenteen toimitusjohtajalla Ari Revolla on vahva usko saada liikenne pyörimään, koska lisäliikennöinnin määrä ei ole kovin valtava.

– Onhan se kuitenkin jonkunlainen lisäys. Tarve on noin 20 kuljettajaa ja 14 lisäautoa. Oulun joukkoliikenteessä meillä on tällä hetkellä 16 autoa.

Lyhyt aika ei hirvitä, sillä kalustoa on ennestään varalla jonkin verran.

– Nopeasti yleensä hommat saadaan eteenpäin esimerkiksi varakaluston ansiosta, Repo sanoo.

Nopeasta aikatalusta selvitään

Oubusin toimitusjohtaja Rauli Lindeman myöntää, että siirtyminen liikennöitsijäksi kesken kauden tällä tavoin tuo omat haasteensa.

– Olemme tehneet samaa ennenkin mutta emme tällaisella aikataululla. Kalusto ja kuljettajat pitää hankkia lyhyessä ajassa. 24 kuljettajaa ja kymmenen bussia linjoillemme tulee. Uskomme kuitenkin, että selviämme.

Tieto siitä, että Oubus voi joutua ottamaan liikenteen hoitoonsa jo kahden viikon kuluttua OTP:n konkurssin takia aiheutti tiistaina pikakokouksen. Lindeman uskoo yhtiön selviävän tilanteesta.

Hän sanoo, että tarjouskilpailujen häviäminen ja voittaminen kuuluu liikennöintiyhtiön arkeen. Aiemmin Oubus on hävinnyt tarjouskilpailun muun muassa juuri OTP:lle. Hän ei näe, että tarjouskilpailu hävitään tai voitetaan. Jokin jää saamatta, mutta uusia kilpailutuksia tulee koko ajan.

– Yhtiömme on pysynyt suurin piirtein saman kokoisena koko ajan.

Oubus hoitaa myös Oulun Citybussien liikennöinnin. Se on voittanut tarjouskilpailun niistä kaksi kertaa, ja vuoden vaihteessa alkava seuraavakin kausi on sen.

Kaupunki antoi kritiikkiä OTP:n linja-autokalustosta, että se ei ole ollut kaikilta osin sopimuksen mukaista.
Kaupunki antoi kritiikkiä OTP:n linja-autokalustosta, että se ei ole ollut kaikilta osin sopimuksen mukaista.
Kuva: Sami Aspelund
Fakta

OTP ja Oulun joukkoliikenne

Oulun kaupungilla ja Oulun Taksipalveluilla on yhteensä viisi liikennöintisopimusta, jotka kattavat 43 prosenttia julkisesta paikallisliikenteestä Oulun seudulla.

Sopimusten arvo sopimuskaudelta on 73,4 miljoonaa euroa, josta on jäljellä noin 55 miljoonan euron arvoinen kausi.

Sopimukset olisivat päättyneet vuosina 2024, 2026 ja 2028.

OTP solmi ensimmäisen liikennöintisopimuksen Oulun joukkoliikenteen kanssa vuonna 2017.

Silloin sopimuksia oli viidestä linjasta.

Vuonna 2019 OTP voitti kilpailutuksen linjasta numero seitsemän.

2020 OTP voitti kilpailutuksen ja sai liikennöitäväkseen Oulun runkolinjat.

Oulun joukkoliikenne on Oulun kaupungin joukkoliikenneviranomainen.

Toiminta-alue on Oulu, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos ja Tyrnävä.

Oulun kaupunki kilpailuttaa joukkoliikennepalvelut kohteittain ja tekee sopimukset liikennöitsijöiden kanssa.

Palvelu on Oulun seudullista joukkoliikennettä.

Rahoitus tulee pääosin valtion ja kuntien maksamista osuuksista, osa lipunmyynnistä.