Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Koneen Sää­tiöl­tä yli 1,3 mil­joo­nan euron edestä apu­ra­haa Oulun yli­opis­toon – ra­hoi­tus­ta muun muassa ki­ma­lais­ten älyk­kyy­den ja suo­ma­lais­ten maa­seu­tu­suh­teen muu­tok­sen tut­ki­muk­seen

Koneen Säätiö on myöntänyt yli 1,3 miljoonan euron edestä apurahoja Oulun yliopistoon. Kuusi saajaa sai säätiöltä yhteensä 1 349 000 euroa apurahoina tieteelliseen tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan.

Kasvatustieteen maisteri, väitöskirjatutkija Marjo Laitala ja hänen työryhmänsä saivat 386 000 euron apurahan komivuotiseen hankkeeseen, jossa tutkitaan eri-ikäisten suomalaisten kuurojen lapsuus- ja koulukokemuksia. Kokemuksiin perustuen on tarkoitus tuottaa musiikin ja median avulla uudenlaista dialogia kuurojen ja kuulevien välille.

Filosofian tohtori Tiina Äikäs ja hänen työryhmänsä saivat 343 600 euron apurahan tutkimukseen, joka tarkastelee tehtaiden piippujen elinkaarta osana kulttuuriperintöä. Kolmivuotisessa tieteellis-taiteellisessa hankkeessa tehdään kenttätöitä neljällä vanhalla tehdaspaikkakunnalla, poikkitieteellistä tutkimustyötä ja kehitetään interaktiivinen karttasovellus. Lisäksi hankkeessa tehdään taideprojekti, jossae haastattelumateriaalista työstetään ääniteoksia ja teksti-installaatio.

Dosentti, akatemiatutkija Kaisa Vehkalahden ja hänen työryhmänsä tutkimushanke sai 284 000 euron apurahan. Minun maaseutuni -hanke tutkii maaseutuun liitettyjä kokemuksia, muistoja ja merkityksiä. Hankkeen on tarkoitus tuottaa kokemushistoriallista tietoa suomalaisten maaseutusuhteen muutoksista 1990–2020-luvuilla.

Filosofian tohtori, dosentti Olli Loukola sai 172 800 euron apurahan kimalaisten älykkyyden tutkimiseen. Poikkitieteellisen hankkeen tavoite on tuottaa uutta tietoa kimalaisten kongnitiivisista kyvyistä käyttäytymisekologian, vertailevan kognition, farmakologian ja automaatiotekniikan alan menetelmien avulla.

Filosofian tohtori Emma Vatka sai 132 600 euron apurahan hankkeeseen, jonka tarkoitus on selvittää muuttuviin olosuhteisiin sopeutumista ja sukusiitosheikkouden ehkäisyä luonnonpopulaatioissa. Tutkimuksessa hyödynnetään pitkäaikaisaineistoa linnuista.

Väitöskirjatutkija Priyanka Trivedille myönnettiin 30 000 euron apuraha luonnonmarjojen sisältämien vahojen bioaktiivisuuden tutkimukseen ja väitöskirjan viimeistelyyn.