Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Pääkirjoitus: Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

Kom­po­nen­tin kä­räh­dys ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen maa­laa­mos­sa Li­min­gas­sa

Ilmanvaihtokoneen komponentin kärähtäminen aiheutti savua Limingan Valimotiellä sijaitsevassa maalaamossa.  Hätäkeskus sai hälytyksen kello yhdentoista aikaan keskisuurena rakennuspalona.

Paikalle hälytetyt Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksiköt purkivat ilmanvaihtokonetta ja totesivat, että palo oli jo sammunut. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Paikalle hälytettiin yhteensä seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä, jotka poistuivat paikalta kello kahteentoista mennessä.