Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kohti kes­tä­väm­pää ener­gia­tu­le­vai­suut­ta lä­hi­vuo­sia unoh­ta­mat­ta

Ihmisellä on taipumus yliarvioida lähitulevaisuuden kehitystä mutta aliarvioida kauemmas tulevaisuuteen ulottuvaa. Tämä piirre leimaa myös keskustelua energiasta. Viime kuukausina energian hintojen ja erilaisten rajoitteiden nousun myötä sanottavaa riittää, ja uudet ratkaisut halutaan käyttöön heti.

Puun tuonti Venäjältä loppui Ukrainan sodan takia. Tuontimahdollisuudet myös muualta ovat supistuneet. Konsulttiyhtiö AFRYn tuore selvitys osoittaa, että kotimaisten polttoaineiden vaje energiantuotannossa on kuluvana vuonna 3,3–5,7 TWh, ja vuonna 2025 1,5–5,2 TWh.

Kehitys uhkaa energian huoltovarmuutta ja ajaa alas nykyistä toimivaa, tehokasta energiantuotantoa ennen kuin korvaavia ja täydentäviä ratkaisuja on ehditty saada käyttöön erityisesti lämmöntuotannossa.

Mikäli metsäteollisuuden raaka-aineen saanti ja energian toimitusvarmuus kotimaisin energiajakein halutaan varmistaa, turpeen tuotantoedellytyksiä tulisi olennaisesti parantaa määräajaksi, jotta alan yrittäjille avautuisi näkymää palata muutoin kesken jääville kentille.

"Viime kuukausina energian hintojen ja erilaisten rajoitteiden nousun myötä sanottavaa riittää, ja uudet ratkaisut halutaan käyttöön heti."

Metsänomistajille tulisi tarjota erilaisia keinoja ja lisämotivaatiota tehdä energiapuukauppaa osana kestävää metsänhoitoa.

Metsähakkeen tarjontaa pitäisi kasvattaa varsinkin harvennusrästejä purkamalla ja varmistamalla, että energiapuun tarjontaketjuilla on käytettävissä riittävät resurssit. Nämä toimenpiteet tukisivat energiantuotannon kustannusten pysymistä kohtuullisina.

Seuraavan hallituskauden aikana on perusteltua lisätä energian kotimaisuutta ja huoltovarmuutta hyödyntämällä täysimääräisesti nykyistä energiainfrastruktuuria, sähkön ja lämmön yhteistuotantoa sekä varmistamalla kotimaisten polttoaineiden tuotantomahdollisuudet ja toiminnan sujuvuus.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.