Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta saadaan käyt­töön vii­kol­la 48 – lii­ken­teen pa­laut­ta­mi­nen ne­los­tiel­le vii­väs­ty­nyt jo useita kertoja

Sään riepotteluista kärsinyt Kiiminkijoen ylittävä väliaikainen silta saadaan käyttöön viikolla 48. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin, Väyläviraston tiedotteessa kerrotaan.

Siltaan on tiedotteen mukaan tehty viime viikkojen aikana tarvittavat korjaukset. Kuluvalla viikolla vedenpinta on laskenut niin, että myös pengerosuuksia on päästy korjaamaan.

Destialta kerrottiin Kalevalle aikaisemmin tällä viikolla, että silta olisi saatu käyttöön viimeistään ensi viikon alussa, joten käyttöönotto on jälleen viivästynyt.

Projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan käytössä oleva kiertotie on toiminut kohtuullisen hyvin.

– Mutta tulevat talvikelit voisivat tuoda haasteita kiertotienä käytössä oleville pienemmille maanteille, kun liikennemäärät ovat huomattavasti tavanomaista vilkkaampia.

Rakenteilla olevan pysyvän sillan osalta työt ovat edenneet, mutta esimerkiksi lokakuun tulvat ovat lisänneet myös sen betonirakenteiden tarkistustarvetta.

Lue lisää: Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä vä­li­ai­kai­nen silta käy­tös­sä tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa – "Toi­vo­taan, että luonto ei tee taas on­gel­mia"

Tul­va­ve­si huuh­te­li vä­li­ai­kai­sen sillan vä­li­tuen Ne­los­tiel­lä Oulussa ja tie on poikki ainakin viikon – Destian pro­jek­ti­joh­ta­jan mukaan uusi silta val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa