Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa areenan sel­vi­tyk­siä – "Kes­kiös­sä on kysymys siitä, miten ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­na vastaa tu­le­vai­suu­den kes­kus­ta­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mis­tar­pei­siin"

Markkinavuoropuhelussa selvitetään potentiaalisten toteuttajien ja rahoittajien osallistumishalukkuutta areenahankkeeseen.

Oulu
Havainnekuva siitä, miltä Oulun tuleva monitoimiareena voisi näyttää.
Havainnekuva siitä, miltä Oulun tuleva monitoimiareena voisi näyttää.
Kuva: Arkkitehdit Kontukoski Oy

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan jatkaa Oulun tapahtuma- ja elämysareenan sijaintiin liittyviä selvityksiä markkinavuoropuhelulla.

Samalla päätettiin perustaa asiantuntijaryhmä, joka vastaa markkinavuoropuhelun toteuttamisesta.

Kaupunki on tarkastellut areenahankkeen vaikuttavuutta sekä taloudellisia ja toiminnallisia toteutusedellytyksiä selvityksessä, jonka mukaan oikeus- ja poliisitalon tontille areena olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa yhteistyössä sijoittajien kanssa.

Markkinavuoropuhelussa selvitetään potentiaalisten toteuttajien, toimintaa pyörittävien operaattoreiden ja rahoittajien osallistumishalukkuutta areenahankkeeseen. Samalla kaupunki saa palautetta areenakonseptin toteuttamiskelpoisuudesta.

Areenaliiketoimintaan erikoistunut asiantuntijaryhmä huolehtii markkinavuoropuhelun toteuttamisesta ja johtopäätösten raportoinnista kaupungin ohjausryhmän alaisuudessa.

– Tällä hetkellä olemme selvittäneet mahdollisuuksia sijoittaa Oulun tapahtuma- ja elämysareena oikeus- ja poliisitalon tontille. Oulun kaupungin näkökulmasta sijaintivaihtoehtojen tarkastelun keskiössä on kysymys siitä, miten tapahtuma- ja elämysareena vastaa tulevaisuuden keskustaympäristön kehittämistarpeisiin, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä sanoo tiedotteessa.

Vuoropuhelun jälkeen kaupunki jatkaa areenan toteutusvaihtoehtojen vertailua.

Oulun tapahtuma- ja elämysareenasta on suunniteltu järjestyspaikkaa konserteille, kulttuuri- ja urheilutapahtumille sekä konferensseille. Toteutuessaan areena olisi Suomen pohjoisin sisätapahtuma-areena.