Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kat­ta­vat kou­lu­tus­mah­dol­li­suu­det taat­ta­va Poh­jois-Suo­mes­sa

Pidämme usein Suomea koulutuksen mallimaana ja osaamistamme globaalisti huipputasoisena. Tämä kuva ei valitettavasti enää vastaa todellisuutta. Nuorten oppimistulokset ovat heikentyneet ja koulutustaso ei enää ole noussut. Samalla työn tuottavuus ei juurikaan kasva.

On päivänselvää, että meidän tulee panostaa koulutukseen ja osaamiseen. Päättyvällä hallituskaudella näin on onneksi tehty, ja valtiontalouden tasapainotushaasteista huolimatta suunnan on syytä jatkua seuraavallakin.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät