Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Tilaajille

Kar­ja­sil­lal­le kaa­vail­laan kahden vuoden ra­ken­nus­kiel­toa, suurin osa alueen ta­lois­ta pe­räi­sin so­dan­jäl­kei­sel­tä jäl­leen­ra­ken­nus­kau­del­ta

Oulu
Karjasillan erityispiirteenä ovat muun muassa kaupunkikuvan ja katunäkymien yhtenäisyys.
Karjasillan erityispiirteenä ovat muun muassa kaupunkikuvan ja katunäkymien yhtenäisyys.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Suurelle osalle Karjasiltaa kaavaillaan kahden vuoden rakennuskieltoa. Kieltoalue rajoittuisi niin sanotulle jälleenrakennuskauden asemakaava-alueelle.

Oulun kaupungilla on vireillä Karjasillalle kaavamuutos, mikä mahdollistaa rakennuslain mukaan kiellon asettamisen.