Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Ka­la­joen palon tilanne pysynyt vakaana ja rau­hal­li­se­na – nyt har­ki­taan, siir­ry­tään­kö jäl­ki­sam­mu­tus­vai­hee­seen

Etelä-Savon pelastuslaitokselta avuksi saapui Mörkö-sammutuslaitteisto, jolla pääsee myös vaikeakulkuisiin paikkoihin.
Etelä-Savon pelastuslaitokselta avuksi saapui Mörkö-sammutuslaitteisto, jolla pääsee myös vaikeakulkuisiin paikkoihin.
Kuva: Jokilaaksojen pelastuslaitos

Kalajoella viime viikolla syttyneen maastopalon tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, kerrotaan Jokilaaksojen pelastuslaitokselta. Palon leviämisvaaran riski on pienentynyt entisestään.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, ettei pinnalla ole yksittäisiä palopesäkkeitä, mutta kuumuutta on yhä syvemmällä. Paikalla on sammutettu löytyneitä kytöpaikkoja.

Paloalueelle on rakennettu neljä patoa, joiden avulla kuivatusojien vedenpinta on saatu nousemaan ja sammutusvettä saadaan nyt läheltä pienitehoisemmilla pumpuilla. Myös vesilinjat suuremmista vesistöistä on säilytetty.

Paikalle on keskiviikoksi varattu 60 henkilöä pelastustoimen henkilöstöstä. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että nyt harkitaan sitä, siirrytäänkö henkilöstövahvuudessa vahvennettuun pelastusjoukkueeseen ja jälkisammutusvaiheeseen.