Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Kaivostoiminnalle saatava selkeät pelisäännöt Lapissa – alueet tulee jatkossa nähdä ainutlaatuisina luontoalueina, joilla on arvoa sellaisenaan

Hollantilaiselle malminetsintäyhtiölle Akkermanille on myönnetty lupa maastotutkimuksiin pohjoisen Lapin käsivarressa Enontekiön Hietakeron alueella.

Alue on merkitty erämaa-alueeksi, jonka pääelinkeino on saamelaiskulttuuriin kuuluva poronhoito. Jos alueella aletaan harjoittamaan kaivostoimintaa, tuhoutuu mahdollisuus harjoittaa poronhoitoa lähes täysin laidunalueen pirstaloituessa ja vähetessä. Saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisen vaikeuttaminen on kohtalokasta perinteiselle saamelaiskulttuurille ja sen selviytymiselle alueella.