Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Pääkirjoitus: Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kai­vos­toi­min­nal­le saatava selkeät pe­li­sään­nöt Lapissa – alueet tulee jat­kos­sa nähdä ai­nut­laa­tui­si­na luon­toa­luei­na, joilla on arvoa sel­lai­se­naan

Hollantilaiselle malminetsintäyhtiölle Akkermanille on myönnetty lupa maastotutkimuksiin pohjoisen Lapin käsivarressa Enontekiön Hietakeron alueella.

Alue on merkitty erämaa-alueeksi, jonka pääelinkeino on saamelaiskulttuuriin kuuluva poronhoito. Jos alueella aletaan harjoittamaan kaivostoimintaa, tuhoutuu mahdollisuus harjoittaa poronhoitoa lähes täysin laidunalueen pirstaloituessa ja vähetessä. Saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamisen vaikeuttaminen on kohtalokasta perinteiselle saamelaiskulttuurille ja sen selviytymiselle alueella.