Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kai­to­väy­län ja Tie­to­lin­jan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­ta pitäisi olla lo­ka­kuus­sa

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut aloittaa Kaitoväylän ja Tietolinjan liikennejärjestelyiden rakentamistyöt Linnanmaalla.

Työt on tarkoitus saada valmiiksi lokakuussa 2023. Toimenpiteet aiheuttavat liikennehaittaa työmaa-alueen läheisyydessä kävely-, pyörä- ja autoliikenteelle.

Liikennejärjestelyjen rakentaminen liittyy Ritaharjuntien varren työpaikka-alueen asemakaavamuutokseen ja Nokian tilojen rakentamiseen.

Hankkeeseen sisältyy Kaitoväylän ja Tietolinjan kiertoliittymän parantaminen sekä baanayhteyden rakentaminen Ritaharjuntieltä Kaitoväylälle Paavo Havaksen tien liittymään asti.

Alueella on käytössä rakennustöiden aikaiset liikennejärjestelyt koko urakan ajan. Pääurakoitsijana toimii Säävälät Oy.