Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Ka­don­nut mar­jas­ta­ja löytyi Pu­das­jär­vel­lä po­lii­sin mukaan hy­vä­voi­mai­se­na – vietti vuo­ro­kau­den met­säs­sä

71-vuotias katosi Pudasjärvellä Rojolantien varrella marjastaessaan. Hän ehti viettää metsässä vuorokauden ennen löytymistään.

Kadonnutta etsittiin poliisin lisäksi Rajavartioston helikopterin sekä Vapepan voimin. 

Poliisi kiittää kaikkia etsintään osallistuneita.