Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Juha Jääs­ke­läi­ses­tä OYS:n vä­li­ai­kai­nen inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­ja – hoitaa virkaa enin­tään vuoden ajan 80-pro­sent­ti­sel­la työ­pa­nok­sel­la

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimesi maanantaisessa kokouksessaan Juha Jääskeläisen Oulun yliopistollisen sairaalan väliaikaiseksi infrapalvelujohtajaksi.

Juha Jääskeläisen tehtävänä on yhdistää tekniikan palvelujen ja OYS 2030 -hankkeen ohjelmatoimiston prosessit, toimintamallit ja resurssit uuden sairaalan toimintaa tukeviksi.
Juha Jääskeläisen tehtävänä on yhdistää tekniikan palvelujen ja OYS 2030 -hankkeen ohjelmatoimiston prosessit, toimintamallit ja resurssit uuden sairaalan toimintaa tukeviksi.
Kuva: PPSHP/OYS

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus nimesi maanantaisessa kokouksessaan Juha Jääskeläisen Oulun yliopistollisen sairaalan väliaikaiseksi infrapalvelujohtajaksi.

Nykyinen henkilöstöjohtaja Jääskeläinen hoitaa virkaa enintään vuoden ajan 80 prosenttisella työpanoksella. Tehtävä alkaa 1. kesäkuuta.

Jääskeläinen on toiminut PPSHP:n henkilöstöjohtajana vuodesta 2009. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja toiminut aiemmin muun muassa Kainuun maakuntakuntayhtymän henkilöstöjohtajana.

Jääskeläisen tehtävänä on yhdistää tekniikan palvelujen ja OYS 2030 -hankkeen ohjelmatoimiston prosessit, toimintamallit ja resurssit uuden sairaalan toimintaa tukeviksi.

Ensimmäisten uusien sairaalatilojen käyttöönotto ajoittuu vuosille 2022–2023.

– Ensimmäinen vaihe on osittain valmis jo muutaman vuoden kuluttua, joten meidän täytyy alkaa suunnitella näiden uusien kiinteistöjen käyttöönottoa ja ylläpitoa, Jääskeläinen sanoo.

Hallinnollisesti sairaalaan syntyy uusi infrapalvelut-niminen yksikkö. Uudistaminen on keskeistä, jotta ylimenokauden investoinnit voidaan optimoida ja ajoittaa oikein.

– Nykyisten kiinteistöjen huonon kunnon vuoksi ne on käytännössä pakko purkaa pois vaiheittain. Ainoastaan pieni osa nykyistä lastenklinikkaa ja avohoitotalo säilytetään tuleville sukupolville. Potilaiden hoito siirtyy uusiin kiinteistöihin vaiheittain ja samalla tekniikan palvelut siirtyvät tukemaan uusien sairaalakiinteistöjen käyttöönottoa ja ylläpitoa. Kokonaisuus on suuri ja kyseessä on mittava toiminnan muutos, Jääskeläinen kertoo.

Jääskeläinen aloittaa toimintojen uudelleenjärjestämisen suunnittelun vielä ennen kesälomia. Suunnitelma valmistuu tulevan syksyn aikana. Tänä aikana tavoitteena on määrittää uudelleen infrapalvelujen johtajan tehtäväkuva ja pätevyysvaatimukset.