Jenni Pitko: Neljän tunnin ju­na­yh­teys Oulun ja Hel­sin­gin välille olisi aidosti vaih­to­eh­to len­tä­mi­sel­le –kan­sa­ne­dus­ta­ja teki ai­hees­ta kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen

Oululainen kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) haluaa kaksoisraiteen Ouluun asti sekä alle neljän tunnin junayhteyden Oulun ja Helsingin välille.

VR on reagoinut lisääntyneeseen junamatkustamiseen muun muassa kaksikerroksisilla vaunuilla.
VR on reagoinut lisääntyneeseen junamatkustamiseen muun muassa kaksikerroksisilla vaunuilla.

Oululainen kansanedustaja Jenni Pitko (vihr.) haluaa kaksoisraiteen Ouluun asti sekä alle neljän tunnin junayhteyden Oulun ja Helsingin välille.

Pitko jätti tiistaina kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyi, mitä hallitus tekee Oulu-Tampere-välin yhteyksien parantamiselle, jotta Oulu-Helsinki-välin junayhteys nopeutuisi neljään tuntiin?

Oululaisedustaja nostaa esiin, että Oulu–Helsinki-väli on Suomen suosituin sisäinen lentoreitti. Samalla se on merkittävä päästölähde.

– Alle neljän tunnin junan saaminen tälle välille toisi aidosti kilpailukykyisen vaihtoehdon lentomatkustamiselle ja auttaisi Suomea kohti vähähiilisyystavoitteita, Pitko kirjoittaa.

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Alle neljän tunnin junayhteys Oulun ja Helsingin välillä edellyttäisi PItkon mukaan sitä, että kaksoisraide rakennetaan Ouluun asti. Lisäksi Helsingin ja Tampereen välillä olevat pullonkaulat pitäisi poistaa.

Junamatkustajien määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi pääradalla.

VR kertoi keskiviikkona, että junamatkustajien määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Elokuussa liikenne kasvoi eniten Oulun ja Helsingin välillä.

Pitko kirjoittaa, että päärata ollaan oletettavasti nimeämässä osaksi Euroopan ydinverkkokäytävää eli TEN-T-verkostoa. Se mahdollistaa myös korotetun EU:n rahoitusosuuden hakemisen kyseisille rataosuuksille.

– Hallitusohjelmassa onkin aiheellisesti kirjattu, että EU-rahoitushakujen varmistamiseksi väylähankkeiden suunnitteluvalmiutta edistetään, Pitko kirjoittaa.