Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­lää ryh­dy­tään suun­nit­te­le­maan Koi­te­lin ja Hut­tu­ky­län välille

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen Koitelinkoskentien ja Huttukyläntien jalankulku- ja pyöräilyväylää varten.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus aloittaa tiesuunnitelman laatimisen Koitelinkoskentien ja Huttukyläntien jalankulku- ja pyöräilyväylää varten.

Suunnitelmaan sisältyy uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu välille Koiteli–Huttukyläntien liittymä. Samalla suunnitellaan jalankulku- ja pyörätieväylää Huttukyläntien varteen välille Koitelinkoskentien liittymä ja Hietatörmäntie.

Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa tehtävän suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä tänä keväänä ja tiesuunnitelma valmistuu kesäkuussa.  Ely-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville tietoverkossaan vähintään 30 päivän ajaksi. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia

Hankkeen rakennussuunnitelma valmistuu loppuvuodesta. Väylä pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana.