Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Jäälin so­ra­mon­tul­la ta­pah­tu­nut­ta hen­ki­ri­kos­ta kä­si­tel­lään kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – kaksi va­li­tus­lu­paa myön­net­ty

Vuonna 1998 syntynyt veli sai tuomion surmasta, kun yllyttäjät tuomittiin kovempiin rikoksiin.
Vuonna 1998 syntynyt veli sai tuomion surmasta, kun yllyttäjät tuomittiin kovempiin rikoksiin.
Kuva: Janne Körkkö

Kor­kein oi­keus (KKO) on myön­tä­nyt kak­si va­li­tus­lu­paa Oulussa sijaitsevalla soramontulla tapahtuneeseen henkirikokseen.

Valitusluvan ovat saaneet miehet, jotka painostivat vuonna 1998 syntyneen miehen ampumaan veljensä Jäälissä sijaitsevalla soramontulla lokakuussa 2018.

Syyttäjä vaati alun perin kolmelle miehelle rangaistusta murhasta. Oulun käräjäoikeus tuomitsi veljensä ampuneen miehen surmasta. Rovaniemen hovioikeus ei muuttanut hänen tuomiotaan.

Kaksi muuta miestä käräjäoikeus tuomitsi yllytyksestä tappoon. Heidän tuomionsa muuttuivat hovioikeudessa.

Rovaniemen hovioikeus tuomitsi Harri Henrik Hietamäen elinkautiseen vankeuteen yllytyksestä murhaan. Samassa yhteydessä Hietamäki tuomittiin useista muista rikoksista.

Jimmy Johannes Leinonen tuomittiin puolestaan hovioikeudessa avunannosta murhaan. Hänelle määrättiin yhdeksän vuoden ja yhdeksän kuukauden mittainen vankeusrangaistus.

Hietamäki ja Leinonen vaativat, että KKO hylkää heille luetut syytteet.

Korkein oikeus käsittelee tässä vaiheessa vain sitä, onko heitä voitu tuomita yllytyksestä ja avunannosta murhaan, kun rikoksen tekijä eli veljensä ampunut mies on tuomittu surmasta. Korkein oikeus ratkaisee myöhemmin, ottaako se asian käsiteltäväkseen muilta osin.

Hovioikeus perusteli päätöstään sillä, että Hietamäki loi olosuhteet henkirikokselle sekä sai aikaan sen, että vuonna 1998 syntynyt mies ampui veljensä.

Leinosen kohdalla hovioikeus katsoi, että hän mahdollisti omilla toimillaan henkirikoksen toteutumisen ja auttoi siten ampujaa surmaamaan veljensä.

Veljensä ampuneen Samuli Eino Oskari Heikkisen vankeustuomion kesto on viisi vuotta.


Tappo, murha vai surma

Taposta tuomitaan se, joka tappaa toisen. Rangaistus on 8–12 vuotta vankeutta.

Kyseessä on murha, jos tappo tehdään jollain seuraavista tavoista:

1) vakaasti harkiten

2) erityisen raa'alla tai julmalla tavalla

3) vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen

4) tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Murhassa rangaistus on elinkausi vankeutta.

Henkilö voidaan tuomita surmasta, jos tappo on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty. Siinä voidaan huomioida rikoksen poikkeukselliset olosuhteet, rikoksentekijän vaikuttimet sekä muut rikokseen liittyvät seikat.

Rangaistus taposta on  4–10 vuotta vankeutta.

Lähde: Korkein oikeus