Jäälin so­ra­mont­tu­alueen am­pu­mis­ta­pauk­sen tuomio koveni hovissa – yl­lyt­tä­jä sai elin­kau­ti­sen

Rovaniemen hovioikeus on muuttanut Jäälin soramonttualueella lokakuussa 2018 tapahtuneeseen henkirikokseen osallistuneiden miesten tuomiota.

Hovioikeus tuomitsi vuonna 1998 syntyneen miehen viideksi vuodeksi vankeuteen veljensä surmaamisesta. Arkistokuva.
Hovioikeus tuomitsi vuonna 1998 syntyneen miehen viideksi vuodeksi vankeuteen veljensä surmaamisesta. Arkistokuva.
Kuva: Janne Körkkö

Rovaniemen hovioikeus on muuttanut Jäälin soramonttualueella lokakuussa 2018 tapahtuneeseen henkirikokseen osallistuneiden miesten tuomioita.

Vuonna 1998 syntynyt Samuli Eino Oskari Heikkinen ampui tuolloin veljensä niskalaukauksella soramonttualueelle. Hän sai viisi vuotta vankeutta surmasta.

Hänen osaltaan hovioikeuden tuomio on sama kuin mistä käräjäoikeus hänet tuomitsi.

Toinen yllyttäjä, toinen avunantaja

Sen sijaan kahden vuonna 1995 syntyneen miehen tuomiot muuttuivat.

Hovioikeus katsoo, että Harri Henrik Hietamäki loi olosuhteet, aikaansai Heikkisessä tekopäätöksen ja taivutti tämän ampumaan veljensä.

Hovioikeus on tuominnut Hietamäen elinkaudeksi vankeuteen yllytyksestä murhaan sekä useista lievemmistä rikoksista. Käräjäoikeudessa hän sai 9,5 vuotta vankeutta.

Hovioikeus on tuominnut Jimmy Johannes Leinosen puolestaan avunannosta murhaan. Sen mielestä hän lisäsi toimillaan henkirikoksen mahdollisuutta ja auttoi siten Samuli Heikkistä ampumaan veljensä.

Hovioikeus langetti Leinoselle avuannosta murhaan ja lievemmistä rikoksista yhdeksän vuotta ja yhdeksän kuukautta vankeutta. Käräjäoikeuden langettama vankeustuomio oli pidempi kymmenen vuotta ja kaksi kuukautta vankeutta.

Käräjäoikeus piti kaksikon törkeintä rikosta yllytyksenä tappoon. Hovioikeus siis muutti tuomiota siten, että toinen miehistä tuomittiin yllytyksestä murhaan ja toinen avunannosta murhaan. Toisen vankeusrangaistus piteni ja toisen lyheni.

"Osoittaa päättäväisyyttä ja kylmäverisyyttä"

Hovioikeuden tuomiossa todetaan, että veljekset pelkäsivät vuonna 1995 syntyneitä miehiä. Se katsoo, että Harri Hietamäen teko kohdistui avuttomassa tilassa olleeseen henkilöön.

– Menettely osoittaa hänessä päättäväisyyttä ja kylmäverisyyttä. Teko on tapahtunut pimeässä soranottoalueella ja tekotapaan on liittynyt teloituksenomaisia piirteitä, hovioikeuden tuomiossa todetaan.

Se piti selvänä, että uhri oli ammutuksi joutuessaan kauhun vallassa.

Hovioikeuden mukaan tekoon ja sen toteuttamistapaan liittyi harkintaa, minkä lisäksi sen vaikuttimet liittyivät huumausainerikollisuuteen sekä velkojen perimiseen. Muun muassa näistä syistä hovioikeus katsoi Hietamäen syyllistyneen yllytykseen murhaan.

Hovioikeus: Kyse ei ollut hetken mielijohteesta

Veljekset vietiin Jääliin Jimmy Leinosen kuljettamalla autolla tuiralaisesta kerrostaloasunnosta.

Kyseisellä asunnolla Leinonen oli kohdistanut väkivaltaa ampujaan ja kertoi olevansa valmis kohdistamaan sitä molempiin veljeksiin myös soranottoalueella. Siellä hän valitsi paikan, jossa ampuminen tapahtui.

Hovioikeuden mielestä asiassa ei esitetty riittävästi näyttöä siitä, että myös Leinosella itsellään olisi ollut soranottoalueella ase.

Tuomioistuimen mukaan hänen on täytynyt pitää oman menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena sitä, että uhri tapetaan ja myös sitä, että hänen oma toimintansa osaltaan teki tästä mahdollista.

Leinosen olisi pitänyt puuttua tapahtumien kulkuun ja saada ampuja luopumaan täytäntöönpanosta vapautuakseen vastuusta.

– Menettely osoittaa hänessä korkeaa syyllisyyttä ja vakaata aikomusta rikkoa lakia. Kysymys ei myöskään ole ollut hetken mielijohteesta tapahtuneesta teosta, oikeus toteaa.

Ampuja ei saanut alennettua rangaistustaan 

Surmasta tuomittu vaati hovioikeudessa, että vuonna 1995 syntyneet miehet tuomittaisiin pakottamisesta ja hänen rangaistustaan alennettaisiin.

Hänen mukaansa nämä yhdessä oikeudettomasti uhkaamalla väkivallalla ja väkivaltaa käyttämällä pakottivat hänet ampuman veljensä.

Hovioikeus ei nähnyt perusteltuna tuomita miehiä vielä erikseen pakottamisesta. Se otti miesten painostuksen huomioon siten, että ampujan katsottiin toimineen pakkotilaa muistuttavissa olosuhteissa ja hänet tuomittiin surmasta. Oikeuden mielestä rangaistuksen alentamiselle ei ole riittäviä perusteita.

Yllytyksestä ja avunannosta murhaan tuomitut miehet syyllistyivät vyyhdessä useisiin muihinkin rikoksiin, kuten törkeään kotirauhan rikkomiseen tuiralaisasunnolla ja veljesten törkeään vapaudenriistoon.

He kuljettivat veljekset asunnolta soramonttualueelle käyttämällä vakavan väkivallan uhkaa.

Elinkautisen saanut aikoo hakea valituslupaa

Syyttäjä ei osaa vielä sanoa, aikooko hän hakea juttuun valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Hän pohtii, onko poikkeuksellisessa rikosjutussa sellaista ennakkotapausluonteista kysymystä, johon valitusluvan voisi saada.

Surmasta tuomittu mies jää hänkin harkitsemaan valitusluvan hakemista.

Elinkautisen tuomion saanut mies on puolestaan pettynyt hovioikeuden ratkaisuun.

– Hän ei ole syyllistynyt siihen, mistä hänet on tuomittu. Olemme käyneet hovioikeuden tuomion perustelut alustavasti läpi ja tulemme hakemaan asiassa valituslupaa. Asiaan liittyvät oikeudelliset ja näytölliset seikat puoltavat käsittelyä korkeimmassa oikeudessa, asianajaja Markus Pöhö kertoo.

Juttua korjattu kello 12.15. Jutussa luki aiemmin, että kummankin vuonna 1995 syntyneen miehen vankeusrangaistus olisi koventunut. Toisen miehen vankeusrangaistus kuitenkin lyheni hovioikeudessa. Juttua päivitetty klo 16.09 valitusluvan hakemisesta.