Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Ilkka Repo sai vakavan va­roi­tuk­sen pe­rus­suo­ma­lais­ten pii­ri­hal­li­tuk­sel­ta so­me­käyt­täy­ty­mi­sen­sä takia

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n piirihallitus on käsitellyt kokouksessaan 14. maaliskuuta Ilkka Revon somekäyttäytymistä.

Piirihallitus on antanut vakavan varoituksen epäasiallisesta somekäyttäytymisestä ja puoluetta haittaavasta toiminnasta.

Repo on jättänyt aiemmin eropyyntönsä piirihallituksen 2. varapuheenjohtajan tehtävään.

Toisena varapuheenjohtajana toimii 14. maaliskuuta alkaen Esko Loukkola Kärsämäeltä. Ylikunnallisissa luottamuspaikkaneuvotteluissa toimii jatkossa Ilkka Revon tilalla Tuomas Okkonen Limingasta.

Lue myös: Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­joh­to tuo­mit­see haa­pa­ve­ti­sen Ilkka Revon Fa­ce­book-käyt­täy­ty­mi­sen, Jussi Hal­la-aho Ka­le­val­le: "Nä­ke­mä­ni päi­vi­tys oli asia­ton"

Lue myös: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa il­mei­ses­ti puitiin tapaus Ilkka Repoa – "Koska ne ovat kaksi ei-jul­kis­ta py­kä­lää, en voi sanoa yhtään mitään"

Lue myös: Haa­pa­ve­den val­tuu­te­tut ovat vä­sy­nei­tä yhden miehen show'hun ja il­kei­lyyn, po­lii­sit­kin on jou­dut­tu kut­su­maan ko­kouk­seen pai­kal­le – Kalevan ta­voit­ta­ma Ilkka Repo pyytää nyt an­teek­si Fa­ce­book-kir­joit­te­luaan