Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

ICT-osaa­ja­tar­pee­seen on rea­goi­tu tun­tu­vas­ti, Oulun yli­opis­to ja Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ovat li­sän­neet aloi­tus­paik­ka­mää­riä lähes 80 pro­sen­til­la

Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtajan Esa Pellikaisen mukaan aloituspaikkamäärä on nyt samalla tasolla yritysten vuosittaiseen tarpeeseen verrattuna.

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat lisänneet ICT-alan aloituspaikkoja tuntuvasti.
Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat lisänneet ICT-alan aloituspaikkoja tuntuvasti.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Vuonna 2018 valmistuneen Oulun kauppakamarin ICT-osaajatarveselvityksen mukaan ICT-osaajatarpeeseen on reagoitu viimeisen kolmen vuoden aikana positiivisesti. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan liiton, BusinessOulun ja alan yritysten kanssa.

Selvityksen mukaan pelkästään Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat nostaneet vuosittaiset aloituspaikkamääränsä noin 600 aloituspaikasta yli tuhanteen. Kasvua on lähes 80 prosenttia.

Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtajan Esa Pellikaisen mukaan aloituspaikkamäärä on nyt samalla tasolla yritysten vuosittaiseen tarpeeseen verrattuna. Hänen mukaansa myös alemmilla koulutusasteilla on reagoitu haasteeseen.

Pellikainen muistuttaa, että osaajat kuitenkin valmistuvat viiveellä. Tällä hetkellä kasvaneiden aloituspaikkojen kautta vuosittain valmistuvien määrä on viiden vuoden kuluessa noussut 50 prosenttia noin 550 henkilöön.

– Tarvimme myös nopeampia toimenpiteitä osaajien saamiseksi alueellemme. Se tarkoittaa osaajien houkuttelua muualta Suomesta ja ulkomailta, Pellikainen sanoo tiedotteessa.

Pellikainen korostaa oppilaitosten ja yritysten välisen aktiivisen yhteistyön tärkeyttä.

– Yritysten on syytä tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä jo peruskoulujen kanssa ja opiskelijoiden kanssa opiskelujen edetessä. Yritysten, nuorten ja opiskelijoiden kohtaamiseen tarjotaan vuoden ympäri lukuisia erilaisia kohtaamispaikkoja yritysten omien toimien lisäksi.