Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Hyyde ai­heut­ta­nut on­gel­mia ve­si­voi­ma­loil­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la, muun muassa Ul­jual­la – on­gel­man taus­tal­la lämmin ja sa­tei­nen syksy

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan hyydetulvien riski kasvaa joulun aikaan säiden lämmenetessä. Arkistokuva.
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan hyydetulvien riski kasvaa joulun aikaan säiden lämmenetessä. Arkistokuva.
Kuva: Jukka Leinonen

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus varoittaa kasvaneesta hyydetulvariskistä, jonka taustalla ovat vesistöjen suuret virtaamat ja jäiden tulon viivästyminen.

Jääkansien muodostuminen vesistöihin on viivästynyt lämpimän ja sateisen syksyn vuoksi. Järvien vedenpinnat ovat monin paikoin Pohjois-Pohjanmaalla keskimääräistä korkeammalla ja virtaukset tavanomaista suurempia vesistöissä.

Ely-keskuksen mukaan hyyde on aiheuttanut tänä talvena ongelmia ainakin Pyhäjoella, Siikajoella sekä Oulujoella.

Hyyde aiheuttaa haittaa muun muassa voimalaitoksille tukkimalla niiden välppiä. Kun välppä tukkeutuu, voimalaitoksella joudutaan aloittamaan ohijuoksutus tai pienentämään virtaamaa. Virtaaman pienentäminen puolestaan nostaa vedenpintaa voimalaitoksen yläpuolella.

Oulujoella Fortum on joutunut pienentämään juoksutuksia voimalaitoksilla hyydeongelmien vuoksi. Oulujoella on turvauduttu jäädytysajoon, jolla tavoitellaan jokeen pysyvää jääkantta, joka estäisi hyyteen muodostumista.

Oulujoen virtaama on pienentynyt niin, että Oulujärven ja sen yläpuolisten järvien pinnat ovat lähteneet nousuun. Aluehallintovirasto on myöntänyt Fortumille tilapäisen luvan ylittää säännöstelyssä mainittu veden korkeuden yläraja 30 senttimetrillä, jotta Oulujokeen saataisiin jääkansi.

Pyhäjoella Pyhäjärven vedenpinta on tällä hetkellä noin 20 senttimetriä tavanomaista korkeammalla. Järven pintaa pyritään laskemaan juoksutuksilla Pyhäjokeen, mutta hyydeongelman vuoksi virtaamia ei voida pitää halutulla tasolla, ely-keskus kertoo tiedotteessaan.

Siikajoella hyydeongelmaa on esiintynyt Uljuan tekojärven voimalaitoksella. Uljuan voimalaitoksella välppä oli osittain tukkeutunut ja vettä jouduttiin juoksuttamaan ohijuoksutusaukon kautta. Hyydettä on kerääntynyt runsaasti Pöyryn voimalaitoksen yläpuolelle, jossa vedenpinta on noussut noin 40 senttiä tavanomaista korkeammalle.

Jouluna virtaamien odotetaan kasvavan monissa vesistöissä sään lämpenemisen myötä, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus varoittaa.