Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu­ryh­mä si­joit­tai­si psy­kiat­ri­sen hoidon so­siaa­li­pal­ve­lui­hin –  lää­kä­rit jy­räh­ti­vät: "Kuka vain voi sai­ras­tua mie­len­ter­veys­häi­riöön"

Psykiatrien mielestä toteutuessaan suunnitelma veisi pohjan siltä työltä, jota alalla on tehty vuosikymmeniä.

Psykiatrian rooli on noussut julkiseen keskusteluun. Kuvituskuva Peltolan psykiatrisesta sairaalasta Oulusta.
Psykiatrian rooli on noussut julkiseen keskusteluun. Kuvituskuva Peltolan psykiatrisesta sairaalasta Oulusta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen muutosvalmisteluryhmä esittää valtuustolle suunnitelmaa, jossa psykiatrinen hoito on liitetty sosiaalipalveluihin. Lääkärit vastustavat linjausta ja kokevat, että se veisi psykiatrista hoitoa vuosikymmeniä taaksepäin.

Yle uutisoi muutosvalmisteluryhmän suunnitelmasta 13. tammikuuta. Muutosjohtajana toimiva Ilkka Luoma perusteli tuolloin suunnitelmia näin: