Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Hyvin en­nen­ai­kai­si­na syn­ty­nei­den "pik­ku­kes­kos­ten" kou­lu­me­nes­tys­tä en­nus­taa ennen kaikkea ma­te­maat­ti­set taidot, selviää uudesta tut­ki­muk­ses­ta

Hyvin ennenaikaisina eli ennen 32. raskausviikkoa tai alle 1500 gramman painoisina syntyneiden keskoslasten koulumenestyksestä on saatu uutta tietoa kansainvälisen tutkimuksen myötä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lasten koulumenestystä ennustaa heidän suoriutumisensa matematiikassa. Matemaattiset taidot ennakoivat koulumenestystä paremmin kuin älykkyysosamäärä.

Tutkimuksen tulokset kertovat, että hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten seurantaa ja tukea tulisi jatkaa läpi kouluvuosien, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Useimmissa teollisuusmaissa niin sanottuine pikkukeskosina syntyneitä lapsia seurataan vähintään kahden vuoden ajan syntymän jälkeen, mutta tämä ei riitä antamaan heille tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia, kertoo tutkimusryhmässä mukana ollut kliininen psykologi ja kehityspsykologi Julia Jäkel Oulun yliopistosta.

– Hyvin ennenaikaisina syntyneiden lasten uskotaan olevan samalla tasolla ikäistensä kanssa koulun alkaessa, mutta usein tämä ei pidä paikkaansa, Jäkel sanoo.

– Yleensä siinä vaiheessa, kun vanhemmat, opettajat tai muut huomaavat lapsen tarvitsevan tukea, useita vuosia on jo kulunut, eikä eroa enää voida kuroa kiinni.

Jäkelin mukaan tutkimuksen tuloksilla on suuri merkitys pikkukeskosina syntyneille lapsille ja heidän perheilleen sekä päättäjille, terveydenhuollolle ja koulutusjärjestelmälle.

Tutkimuksen teki kansainvälinen tutkijatiimi, joka yhdisti aineistoa kuudesta eri hyvin ennenaikaisina syntyneiden kohorttitutkimuksesta. Ison-Britannian, Yhdysvaltojen, Kanadan, Saksan ja Australian aineistosta tehtyä tutkimusta pidetään edustavana teollistuneiden maiden osalta maailmanlaajuisesti.