Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Tilaajille

Hyvän si­sä­il­man koetaan pa­ran­ta­van op­pi­mis­ta – Iin Ala­ran­nal­le val­mis­tui yksi har­vois­ta Jout­sen­mer­kin kri­tee­rien mukaan ra­ken­ne­tuis­ta kou­luis­ta

Joutsenmerkki koulun seinässä kertoo rakentamisessa asetetun vaatimuksia muun muassa energiankäytölle, kemiallisille tuotteille ja rakennusmateriaaleille.
Joutsenmerkki koulun seinässä kertoo rakentamisessa asetetun vaatimuksia muun muassa energiankäytölle, kemiallisille tuotteille ja rakennusmateriaaleille.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Parantunut keskittymiskyky, sairauspoissaolojen vähentyminen, kouluhyvinvoinnin edistyminen sekä oppimistulosten parantuminen. Muun muassa tällaisia positiivisia vaikutuksia listaavat Kamilla Komulainen ja Jenni Latva-aho juuri julkaistussa kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassaan.

Komulainen ja Latva-aho tutkivat oppilaiden ja opettajien kokemaa kouluviihtyvyyttä ja oppimista fyysisessä oppimisympäristössä Joutsenmerkityissä kouluissa. Tutkimuskohteina olivat Alarannan koulu Iissä ja sekä Merenojan koulu Kalajoella.