Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Huoli opiskelijoiden jaksamisesta korostuu poikkeusolojen aikana

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKOn ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoista jopa 53 prosenttia on kokenut jaksamisensa poikkeusolojen aikana huonommaksi, tai erittäin paljon huonommaksi. Valtakunnallisesti vastaava luku on 47 prosenttia.

Myös motivaation lasku on huomattava ja se korostui erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. Jaksaminen puolestaan on heikentynyt etenkin niillä opiskelijoilla, jotka ovat kokeneet sosiaalisten suhteiden vähentyneen huomattavasti poikkeustilanteen aikana. Kyselyn tehtävänä oli selvittää opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia, sekä opetuksen laatua etäopiskelun aikana.