Kolumni: Mikä siinä yli­opis­ton muu­tos­sa olisi niin ka­ma­laa?

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Koulussa jaksaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lais­ten lu­kio­lais­ten jak­sa­mis­ta ja hy­vin­voin­tia vah­vis­te­taan yh­teis­työl­lä

25.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­kau­pun­ki Oulu voi kohta yl­peil­lä Suomen tyy­ty­mät­tö­mim­mil­lä lu­kio-opet­ta­jil­la sekä kuor­mit­tu­neim­mil­la opis­ke­li­joil­la

18.10.2021 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Olen vä­sy­nyt, en jaksa. Kuulkaa minua, kuulkaa meitä", kir­joit­taa ou­lu­lai­nen lu­kio-opis­ke­li­ja

04.10.2021 06:30 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­päi­vien pitäisi olla ly­hyem­piä – nuori ha­luai­si vain levätä, mutta hänenpä täytyy jatkaa saman tien muiden töiden pariin

13.03.2021 14:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli opis­ke­li­joi­den jak­sa­mi­ses­ta ko­ros­tuu poik­keus­olo­jen aikana

25.05.2020 07:00
Tilaajille