Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Hoi­ta­ja­lii­tot ju­lis­ti­vat kuu­kau­den mit­tai­sen ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon YTHS:l­le

Hoitoalan ammattiliitot Tehy ja SuPer sekä toimihenkilöliitto ERTO ovat julistaneet kuukauden mittaisen vuoronvaihto- ja ylityökiellon Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS).

Kyseessä on työtaistelutoimi, jolla yritetään vauhdittaa takkuavia työehtosopimusneuvotteluja. Kielto alkoi tänään tiistaina kello 12.

Järjestöt tiedottavat, että niiden keskeinen tavoite on palkkausjärjestelmän uudistaminen, joka ottaisi palkkauksessa paremmin huomioon tehtävien vaativuuden. Järjestöt haluavat myös turvata nykyistä paremmin sen, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa.

Järjestöjen mukaan YTHS:n palkkataso on jäänyt jälkeen sekä kuntasektorista että yksityisestä sektorista. Lisäksi säätiön toiminnan laajentuessa viime vuoden alussa ammattikorkeakouluihin, henkilökunnan määrän ei nähdä kasvaneen vastaavasti. Henkilöstön vaihtuvuus on suurta eikä työvoimaa riitä, joten vakituinen henkilöstö on kuormittunutta.

Tehy, SuPer ja ERTO kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn.